@kayaartCZ

kaya.jpeg

K ilustraci a výtvarnému projevu vůbec mám vztah od nejútlejšího věku, stejně tak mě provází fascinace lidskou tváří a řečí těla. Sotva jsem dokázala udržet tužku v ruce, dokreslovala jsem do knih jednoduché panáčky, aby šedé jednotvárné stránky dostaly trochu toho šmrncu. Tenkrát to byly lineární kresbičky ve stylu (velmi kostrbatého) pana Vajíčka, kterým jsme říkali "brambůrky". S postupem času jsem styl vypilovala a naučila se, že ilustrace se nekreslí do již vytištěných knih, ale že podléhají určitému technologickému procesu, stejně jako sazba a grafická úprava.

 

Doba koronavirová a nucená izolace ve mně pak vyvolala potřebu nějaké copingové strategie, jak zůstat při zdravém rozumu. Postupně se tak zrodil komiksovější styl kresby a stripy, v nichž se zabývám svým vnitřním světem a pokouším se tak zabrnkat na struny v duši diváka/čtenáře. Improvizace mě naučila, že všichni jsme tam uvnitř tak trochu idioti, a že sdílení těchto všedních, ale zároveň hlubokých skutečností, utváří mezi lidmi pevné pouto.

www.karolinabendova.cz